Mise v Afghánistánu

Údaje na časové ose o misi v Afghánistánu jsou průnikem mnoha dokumentů a článků zveřejněných na internetu. Některé nalezené informace jsou sice protichůdné, ale celkový obraz o nasazení jednotky v letech 2007-2008 v Afghánistánu to nezkresluje.

Zatím se mi, ale nepodařilo dohledat skutečný počet čtyřkolek nasazených v každém z kontingentů :) .

astan

* V některých materiálech je 3. kontingent rozdělen na dva a dislokace v Lógaru je brána jako 4. kontingent

V rámci jednotky SOG působili také dva psovodi ze speciální jednotky SDAT (Special Dog and Tactical) z veterinární základny v Grabštejně. V každém ze tří kontingentů SOGu byli nasazeni dva psovodi se čtyřmi psy.

Více v článku o psovodech.
v 1. kontingentu byl nasazen rotmistr Vraga (Zakladatel jednotky) s kolegou a měli s sebou psy Floyda, Nera, Gandhiho a Hera.

V prvním kontingentu byli také dva letečtí návodčí z Náměště nad Oslavou.

Součástí 1. kontingentu byly i tři týmy odstřelovačů. “Účastnily se nejen všech našich operací, ale na vyžádání Britů se podílely i na specifických úkolech v zelené zóně.“

Nasazení v Helmandu

Operation HERRICK VI

SOG operoval pod velením 2 MERCIAN – bojová skupina střed v Helmandu.
Britský styčný důstojník Gavin Kimberlin, měl za úkol koordinovat podporu SOGu pro BG-Center při útočných operacích a dále synchronizovat nezávislé operace SOGu na podporu BG-C. Byl se SOGem nasazen ve všech operacích. Část operací probíhala i v mnoha kilometrové vzdálenosti od koaličních sil.

SOG se skládal ze dvou útočných týmů se specializací na:

  • Přepady
  • Útočné operace
  • Akce osřelovačů
  • Hloubkový průzkum

Zdroj: MC_Kimberlin.pdf

Již šestý den po dosažení počátečních operačních schopností byl kontingent nasazen do operace. Americká SF, působící ve stejném sektoru, si vyžádala spolupráci s naším kontingentem na plánovaném zásahu proti několika skrýším protivníka. Zásah byl vedený současně proti několika cílům.

zásah vedený současně proti několika cílům

Ještě tentýž den byla americkou „Special Forces“, působící ve stejném sektoru, vyžádána spolupráce s naším kontingentem na plánovaném zásahu proti několika skrýším protivníka

Fotka 1.kontingentu, kterému velel pplk.Krčmář.

1-kontingent

tzv. „Green zone“ kolem řeky Helmand, kde SOG působil. Vedou přes ní tranzitní trasy, kterými dopravují z Pákistánu bojovníky, zbraně a munici. Opačným směrem putují zásilky narkotik.


Zvětšit mapu
Jedna z akcí v Helmandu popisovaná britskou armádou.

SOG spojeneckému velení také několik útočných operací naplánovaných výhradně vlastními prostředky a silami. Výsledkem těchto aktivit byly značné ztráty na straně protivníka a eliminace několika jeho předních velitelů.
Desítky přímých bojových nasazení našich odstřelovačů.

Nasazení v Lógaru

SOG, Rumuni a americká ODA (Operational Detachment Alpha), což jsou obvykle dvanáctičlenné týmy speciálních sil, vyrážejí společně nebo zvlášť do akcí nejenom v noci, ale i ve dne. Prohledávají místa, kde by se mohli nacházet hledaní teroristé či zbraně. Většinou jsou přítomni i afghánští vojáci a policisté, kteří zatýkají podezřelé. Právě na pomoc afghánským policistům se kontingent SOG hodlá v budoucnu zaměřit. „Bez akceschopné policie se konflikt v Afghánistánu nedá vyhrát,“ tvrdí velitel kontingentu major Pavel Horňák.