Příprava na osvobození rukojmích

SOG se připravoval na osvobození unesených českých novinářů v Iráku. Reportáž České televize o této přípravě.

Záznam pořadu

Přepis pořadu

Práce Skupiny speciálních operací SOG

Eva HRNČÍŘOVÁ
Únosy civilistů nejsou ve světě ničím neobvyklým. Ačkoli Češi nebývají jejich obětmi tak často, před dvěma týdny se to stalo. Neznámí ozbrojenci v Iráku unesli tři české novináře a skoro týden je drželi v zajetí. Během vyjednávání o jejich propuštění zvažoval krizový štáb ministerstva zahraničí všechny varianty. Jednou z nich byl i zásah jednotky SOG. Tato Skupina speciálních operací byla připravena odletět a novináře ze zajetí vysvobodit. Nakonec všechno dobře dopadlo a riskantního zásahu nebylo zapotřebí. Co ale příště? Přijedou si pro další případná česká rukojmí členové elitního vojenského komanda? Ptal se a točil Karel Rožánek.

Karel ROŽÁNEK
Skupina speciálních operací SOG vznikla před dvěma lety po útocích na „dvojčata“ v New Yorku v rámci národní koncepce boje proti terorismu. Její členové mají řešit krizové situace, jako je záchrana rukojmích, eliminace teroristických skupin nebo ochrana českých občanů v rizikových oblastech v zahraničí. Jejich výcvik a zbraně jsou v podstatě stejné jako u britské elitní jednotky SAS nebo americké Delta Force. Při výcviku spolu mluví pouze anglicky.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Standardní zbraní každého příslušníka je útočná puška M4 A3 Bushmaster s kolimátorovým zaměřovačem v ráži 5,56 NATO, to nám umožňuje bez problémů spolupracovat se speciálními jednotkami západních armád, další zbraní je samopal GERko, v ráži devět milimetrů pro zákroky v objektech, tam, kde je potřeba, abychom útočili tiše, nepozorovaně, anebo s využitím jiné, jiných vlastností střeliva a klasickou krátkou zbraní záložní je LOK 17, je ve výzbroji mnoha armád a policejních sborů. Tak, důležitý je spojení. Používáme normálně klasický, klasické radiostanice Motorola a přístroje nočního vidění, doplňky ke zbraním, to jsou ozařovače a svítilny na zbraně s laserem.

Pavel HORŇÁK
Každý příslušník naší jednotky je vycvičeným, kvalitně vycvičeným operátorem a dále máme v jednotce vycvičený na špičkový úrovni takový odbornosti, jako jsou potápěč, pyrotechnik, zdravoťák, odstřelovač a samozřejmě osobní ochránce.

Karel ROŽÁNEK
Příslušníci SOG už byli nasazeni při zahraničních misích v Kosovu, v Kuvajtu, v Afghánistánu a v Iráku.

příslušník SOG
Někdo na nás mával, někdo na nás hrozil. Stalo se nám například, když jsme vjížděli do města Basra, když jsme doprovázeli konvoj, že jsme provedli ochranu našeho konvoje, provedli jsme bezpečnostní perimetr a kolem našeho perimetru projížděla, projížděli svatebčani a ti nám například hrozili, že nás podřežou, že nás zastřelí. Rozhodně by to bylo nepříjemný proti nim použít zbraň, ale zřejmě bysme neváhali, protože chráníme svoje životy a chránili jsme vlastně náš konvoj nebo ty lidi. Myslím si, že nerozpoznaj, jestli jsme Američani, Češi nebo Britové, takže ten útok tam hrozil na nás kdykoli, prostě nepoznali by, že jsme Američani nebo ne.

Karel ROŽÁNEK
Po únosu českých novinářů v Iráku byla jednotka SOG připravena na Střední východ odletět a podílet se na záchraně rukojmích.

příslušník SOG
Myslím si, že bysme byli schopni. Lidskej i materiální potenciál máme, stačí říct a jsme schopni zakročit.

Karel ROŽÁNEK
Skupina speciálních operací nacvičuje různé varianty osvobození rukojmích od zajištění bezpečnosti zajatců při jejich předání po diplomatické vyjednávání, až po tvrdý a nekompromisní zásah proti skupině únosců.

příslušník SOG
V týhle chvíli tady provádíme nácvik, přípravu a provedení modelový situace. Jako motiv tý modelový situace jsme si zvolili únos dvou českých občanů na cizím území. V reálným případě bysme se na to, do tý lokality přesunuli, snažili bysme se navázat kontakt s přátelskýma jednotkama v tý oblasti, hlavně se zpravodajskýma službama, protože samozřejmě zpravodajský informace jsou pro nás klíčový v tomhletom případě.

příslušník SOG
V podstatě ta situace tady byla nastavena tak, že došlo k neočekávanýmu vývoji událostí a hrozila situace tím, že budou vlastně zabíjeni rukojmích. Proto jsme přistoupili k řešení týhletý varianty nebo týhletý situace krizovou variantou, a to je tady tím dynamickým způsobem, kterej jsme vlastně použili. Musíme počítat s každou alternativou, proto to musí být takhle dynamický, ale je tady ještě další aspekt tohohle, a to je to, že ti únosci mají vlastní pud sebezáchovy a když jim hrozí nějaký nebezpečí, tak tu svojí agresivitu většinou obrací proti těm útočníkům a nikoli proti, proti rukojmím.

Karel ROŽÁNEK
Každá operace na vysvobození rukojmích je jiná. Pokaždé je nutné akci dokonale připravit, vyhodnotit získané zpravodajské informace a zvolit správnou taktiku.

příslušník SOG
Dnešní úkol, skupina speciálních operací ve spolupráci se vzdušnejma silama provede útok na záchranu rukojmích zadržovaných v objektu na gridech 864/160/45, a to nejpozději do osmnácti hodin. Útok bude provedenej synchronizovanou akcí dvou týmů „rudýho“ a „modrýho“ ve spolupráci s letectvem, se zajištěným sniper týmem a s podporou týmu operativců. Tým operativců stejně jako sniper týmy už jsou nějakou hodinu na místě, dávají nám obrázky, máme od nich reko.

Karel ROŽÁNEK
O vyslání českých vojáků musí podle zákonů České republiky rozhodnout parlament. V mimořádných situacích to také může udělat vláda, ale pouze za jasně stanovených podmínek a jenom na šedesát dní.

Vít KOLÁŘ
Platí to právě pro tři specifické případy, já schválně je budu citovat. Jedny jsou ty, které se týkají závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o společné obraně a podobně, dále o účast v mírových operacích mezinárodních organizací a dále při záchranných pracích nebo při živelných pohromách.

Karel ROŽÁNEK
Český právní řád o zásahu speciálních jednotek při únosu našich občanů v zahraničí nemluví.

Vít KOLÁŘ
Žádný takový speciální zákon neexistuje.

Miroslav KOSTELKA
Tato jednotka by právě v těch zemích, kde probíhají vojenské operace, mohla, mohla velmi účinně zasahovat právě proto, že jsou to vojáci a někdy se i s vojáky lépe domluví.

pilot vrtulníku
Tahle jednotka cvičí specifický úkoly. Její nasazení je rozdílný od klasických, klasických jednotek, jako jsou, já nevím, parašutisti, nebo různé pozemní vojska. Její úkoly jsou hlavně v objektech a v takových, řekl bych, chirurgických pracech, takže tomu se musí přizpůsobit aj létání a respektive taktika a způsob nasazení vrtulníku, to znamená, působení na bodové cíle v co možná nejkratším čase.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Jde, dvě lomeno dvě.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Vidím.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Zásah.

odstřelovač SOG
Odstřelovači v tomhletom případě zaujímají několik postavení, kde působí za prvý jako pozorovatelé pro rekognoskaci toho terénu a toho zájmovýho objektu vůbec a zjištujou všechny ty prvotní informace. Na to konkrétní místo se přiblíží dopředu řádově několik hodin až dní, to záleží na tý daný situaci.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Týmová spolupráce je pro tuhletu práci vlastně absolutně nezbytná a musí se vlastně dlouhodobým výcvikem pořád podporovat a jeden, jeden každej bojovník je vlastně závislej na tom druhým a záleží na těch nejmenších detailech, takže to i určitou dobu trvá, než se ti lidi vlastně takhle sžijou dohromady.

člen útočného týmu SOG
Prioritní pro nás je, aby jak vlastně rukojmí, které jdeme zachránit, tak všichni členi našeho týmu se vrátili v pořádku.

Pavel HORŇÁK
To, že mluvějí v maskách, to je víceméně standardní, standardní opatření k tomu, aby byla, aby nebyla jejich …, nebo aby byla zvýšena jejich anonymita a jedná se víceméně … je to opatření, který směřuje všechno k jejich bezpečnosti, bezpečnosti jejich rodin, známých, příbuzných.

Karel ROŽÁNEK
Skupina speciálních operací není konkurencí ostatním speciálním jednotkám české armády a policie, naopak jednotka SOG má doplňovat speciální policejní Útvar rychlého nasazení, takzvanou URNU.

Miroslav KOSTELKA
Já se domnívám, že tam, kde běží vojenská operace, by měli jet zasahovat vojáci a tam, kde je to normální, řeknu, civilní postup v uvozovkách, by měla zasahovat URNA.

Pavel HORŇÁK
Necítíme se být konkurencí tomuto útvaru.

Jan ČERMÁK
Jednotka SOG pochopitelně není konkurencí pro žádnou jinou složku tohoto druhu, z hlediska mandátu doplňuje volné místo, které v této oblasti bylo.

Karel ROŽÁNEK
Členem Skupiny speciálních operací se můžou stát pouze bývalí členové speciálních útvarů armády, policie a zpravodajských služeb. Ti musí projít velice náročným desetidenním výběrovým řízením.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Nejbližší rodinní příslušníci to ví, jakou práci dělám, jinak moje okolí si myslí, že dělám něco úplně diametrálně odlišnýho.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Práce u SOGu je, troufám si říct, vyvrcholením mého snažení, ke kterému jsem směřoval odmalička.

příslušník Skupiny speciálních operací SOG
Práce u SOGu má dává strašně moc, je to strašná spousta novejch věcí, tak člověk nějakou tu minulost už má, že jo, v tomhletom oboru, ale tady jde člověk hrozně moc nahoru a poznává spoustu novejch odborností a spoustu novejch věcí.

Karel ROŽÁNEK
České speciální jednotky zatím nemusely při osvobozování českých rukojmích v zahraničí zasahovat. Také únosy českých občanů ve světě jsou spíše ojedinělé, přesto se ale stávají. V roce 1983 povstalci v Angole unesli více než šedesát československých občanů. Ti museli pěšky ujít dvanáct set kilometrů. Po čtyřech a půl měsících únosci propustili ženy, děti a slabé muže. Zbylých dvacet povstalci propustili až po čtyři sta šedesáti osmi dnech. V roce 95 v Bosně zadrželi místní Srbové tři české vojáky SFOR a použili je jako lidské štíty, aby odvrátili hrozící letecké útoky NATO. Všechny tři po několika dnech propustili. V roce 98 unesli povstalci Jaroslava Kulíška z pozorovatelské mise OSN v Gruzii. Podplukovník Kulíšek využil chvilkové nepozornosti svých věznitelů a podařilo se mu utéct. Únosci se krátce nato vzdali. Posledním případem byl únos tří českých novinářů v Iráku, který také skončil šťastně. Je třeba věřit, že zpráv o únosech lidí ve světě bude jenom ubývat.