Prohlášení členů útvaru

PROHLÁŠENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOG
My, příslušníci speciálního oddělení ÚSpO VP (SOG), tímto prohlášením odmítáme nepravdivá tvrzení o činnosti útvaru, která se objevují v médiích.

Pokud vznikla jakákoliv pochybení během působení SOG v misi v Afghánistánu, jsme připraveni nést odpovědnost.

Dopisem ministryni obrany, ve kterém si několik bývalých příslušníků útvaru stěžuje na situaci uvnitř útvaru, se zabývá inspekce MO a věříme, že pokud došlo k pochybením, dojde k nápravě. Je však potřeba neopomíjet fakt, že tento dopis, z něhož média často velmi bulvárním způsobem zveřejňují úryvky často vytržené z kontextu, je prací pouze několika osob, se kterými byl v minulosti rozvázán pracovní poměr nebo je v současnosti jednáno o jejich propuštění. Nikdo nám nedal prostor vyjádřit se k obviněním zmíněným v tomto dopise a nikomu ze SOG nebylo umožněno (na rozdíl od novinářů) seznámit se s jeho obsahem.

Odvolanému veliteli pplk. Krčmářovi ani jeho podřízeným nebylo do dnešního odpoledne povoleno se k nařčením vyjadřovat a není respektováno základní právo občana bránit se obviněním a být s nimi seznámen. Proto volíme tuto cestu.

Naši kolegové a kamarádi během jedenapůlročního působení v Afghánistánu velmi často čelili útokům nepřítele a v přímých bojích pomáhali koaličním jednotkám zvyšovat bezpečnost v oblasti. Nezřídka právě činnost našich příslušníků vedla k záchraně životů koaličních vojáků nebo uvolnění koaličních jednotek z křížové palby. Za toto jednání jsme byli mnohokrát oceňováni jak v zahraničí, tak i po návratu do vlasti (medaile prezidenta republiky Za hrdinství, záslužné kříže MO). Britský velitel koaličních sil v oblasti jistě neodmítne podat svědectví, jak byl či nebyl s naší jednotkou spokojen. Stěží lze také tvrdit, že by jednotka čelící problémům s velením a zbabělostí mohla být vyslána rozhodnutím MO do Lógaru s úkolem zajistit zvýšení bezpečnosti českých kontingentů PRT.

Tvrzení, že jsme bez velení vyjížděli na „lov talibanců“, je naprostý nesmysl a vychází z neznalosti poměrů na bojišti. Představa, že by jakákoliv jednotka svévolně prováděla činnost bez svolení a informování velitelství ISAF, je scestná a naivní. Úkoly, postupy a restrikce jsou a musí být vždy jasně dány a jejich porušení je v době nepřetržitého monitorování bojiště jednoduše odhalitelné.

Během přímých bojových operací byl jeden náš kolega zabit, další tři velmi těžce zraněni s doživotními následky. Nařčení ze zbabělosti tak považujeme za nepravdu a největší křivdu, jaká nám mohla být učiněna. Koaliční vojska, která o pomoc požádala, jsme nikdy nenechali v boji bez pomoci. Naopak se nám několikrát stalo, že nám byla v okamžicích našeho napadení žádost o podporu odmítnuta. Během válečného konfliktu se taková rozhodnutí běžně stávají, avšak vždy po důkladném zhodnocení situace.

Žádáme proto média o profesionální chování a ověřování zveřejňovaných informací o SOG. Přihlédněte prosím k tomu, že pro vojáka je velice komplikované se podobným očerněním bránit, zvlášť v době, kdy máme důvodná podezření o tom, že naše telefony jsou monitorovány a naši příslušníci sledováni vojenskou zpravodajskou službou (o této skutečnosti bylo služebním postupem podáno hlášení 19. 3. 2009, dodnes bez jakékoliv reakce AČR). Určité tlaky, výpady a nevraživost vůči SOG v průběhu posledních 12 měsíců ze strany velitele vojenského zpravodajství jsou v kruzích AČR veřejným tajemstvím. Domníváme se, že naše jednotka dnes čelí kampani, která má za úkol zdiskreditovat naše úspěchy i důvody pro naši další existenci. Všichni stojíme za odveleným velitelem útvaru pplk. Krčmářem a odmítáme obvinění zveřejněná v médiích.

Zdroj: armyforum.cz