Struktura jednotky

Sekce ve výstavbě.

SOG byl rozčleněn na dvě oddělení: ochranu ministra obrany a bojové oddělení.

Z 50 příslušníků našlo po rozpuštění jednotky uplatnění v Armádě ČR patnáct z nich.

Jednotce SOG velel LT Col. Richard WESTLEY 1st. Battalion The Worcestershire and Sherwood Foresters Regiment a zároveň velitel základny FOR PRICE na území provincie Helmand v operaci HERRICK 06.

V Lógaru zřejmě SOG spadal pod velitele Col. Donald C. Bolduc, the Commander of the Joint Special Operations Task Force in Afghanistan.

Velitel: Petr Krčmářkrcmar

Personální opatření byla zřejmě zahájena už 9. dubna, kdy byl dosavadní velitel SOG Petr Krčmář přeřazen na hlavní velitelství Vojenské policie a řízením jednotky byl pověřen jiný důstojník. Stalo se tak okamžitě poté, co ministryně obrany Vlasta Parkanová do funkce šéfa Vojenské velitele po Oldřichu Kubátovi jmenovala Vladimíra Ložka, dosavadního šéfa Inspekce ministryně obrany.

Tři důstojníci jednotky, včetně velitele Petra Krčmáře, od ní byli odveleni jen krátce poté, co bývalý šéf inspekce ministryně obrany Ložek převzal velení celé Vojenské policie.

Ložek vysvětlil, že velitel druhého kontingentu SOG v provincii Hílmand v loňském roce mohl v několika případech při plánování operace odmítnout český podíl v ní. Podobný postup však podle Ložka nastal pod dánským, nikoliv pod britským velením a byl prý především důsledkem nepřesně definovaného mandátu jednotky, určené primárně k práci policejního, nikoliv vojenského typu. „Mohla nastat polemika o šířce mandátu,“ dodal.

„Do Hílmandu jsme vyjeli s Brity. Ti nás také vycvičili. Když se ale stáhli, tak jsme přešli pod Dány. Ti nevěděli, co s námi. Chtěli například, aby dvanáct našich bojovníků patrolovalo v zelené zóně, kam běžně chodí až padesát vojáků. To by všichni umřeli během půl hodiny. Na takové věci se samozřejmě nekývalo. Nemůžete ty lidi nechat zabít jen proto, aby se vyhovělo spojencům,“ vysvětlil problémy v komunikaci voják.

Plukovník Petr Krčmář

Velitel 1. kontingentu SOG při nasazení v Helmandu

Kapitán Pavel Růžička

Velitel 2. kontingentu SOG při nasazení v Helmandu

ruzicka

Plukovník Miroslav Murček

Velitel 3. kontingentu  při nasazení v Helmandu

Major Pavel Horňák

Velitel 3. kontingentu při nasazení  v Lógaru

hornak pavel_hornak

Funkci  velitele  kontingentu  vykonával  do  dubna  2008 mjr.  Ing.  Pavel Růžička, od

dubna do července 2008 pplk. Miroslav Murček, od srpna 2008  vykonával  tuto  funkci mjr.

Ing. Pavel Horňák.

Zástupce velitele Radek Zámečník

zamecnik

Každá skupina SOG je schopna plnit úkoly samostatně bez nutnosti doplňovat odbornosti z jiných jednotek.

Organizačně je jednotka dělena do čtyřčlenných týmů.

Odbornosti ve skupině

 • Řidič
 • Pyrotechnik
 • Medik
 • Odstřelovač

Členové skupiny společně procházejí základní výcvik a mají všeobecnou znalost jednotlivých činností. Tento druh výcviku je důležitý pro případ, že při ztrátě příslušníka v bojové akci musí umět zásahový tým okamžitě nahradit pozici jeho zaměření, a tím pokračovat dále v plnění bojového úkolu.

Odbornosti

 • Pyrotechnik (jeden)
 • Medik (např. dva v koloně, na kterou najelo Iveco v Afghanistánu)
 • Ostřelovač
 • Spojař – v Afghánistánu měli zřejmě pokaždé půjčené britské spojaře
 • Řidič
 • Technik (měli zřejmě jen jednoho)
 • Potápěč

Jednotlivé specializace se zdvojují z důvodu, že je jich nepřeberné množství, proto je nutné jednotlivé odbornosti propojit: např. řidič, spojař, dalším příkladem je pyrotechnik, potápěč atd.

Každý v nejmenší jednotce – skupině má jinou specializaci: paramedik, pyrotechnik, odstřelovač, spojař, zbrojíř a návodčí. (prozatím neúplné informace)

Pyrotechnik zajišťuje vstup pro tým za pomoci trhavin nebo mechanických prostředků

koordinace týmu v případě nálezu nálezu munice, incidentu IED nebo minometného útoku.

Medik s sebou veze na úkol  zdravotnický batoh( Na každý čtyřčlenný tým jeden), jehož obsah si po četných konzultacích s odborníky sestavili příslušníci Útvaru speciálních operací. K schopnostem mediků SOG patří napříkad stabilizace zraněného, Částečně dokážou i operovat, šít, jsou schopni provést odběry krve, zavést kanily atd. Každý z našich vojáků má u sebe během bojových akcí morfium, obvaz a škrtidlo.

Řidič jehož specializacíje řízení všech dostupných motorových prostředků. Náplní výcvikuje zručnost ovládání těchto vozidel, údržba a samozřejmě do této části spadají i opravy.

Spojař úkolem spojařského výcviku je zajistit spojení na velmi dlouhou vzdálenost mezi skupinou a operačním stanovištěm proto, aby se mohly přijímat rozkazy v průběhu nasazení operační skupiny v terénu. Dalším úkolem spojaře je zajistit možnost přenosu audio a video záznamu z dané lokality. Jedná se o odbornou část provádění tematické přípravy.

Odstřelovač jeho úkolem je zajíštovat postup skupiny.

Potápěč výcvik potápěče je zaměřený na vyhledávání předmětů pocházejících z trestné činnosti pod vodní hladinou. Dále je tento výcvik zaměřený k záchranným pracím. Potápění je někdy nezbytným způsobem pro překonání terénních překážek do místa určení zásahového týmu.

1-kontingent

Na tatře vozili lokálního tlumočníka, který jim pomáhal odposlouchávat vysílačky Talibanců.

Pozice:

 • Starší inspektor-pracovník logistiky
 • Starší inspektor-účtovatel
 • Starší inspektor zásahové skupiny
 • Starší inspektor pyrotechnické skupiny
 • Starší inspektor skupiny speciálních systémů – jedná se o práci s nejmodernějšími spojovacími prostředky, optoelektronickými systémy, systémy SOM atp.

7. 5. 2008 – Velitel Útvaru speciálních operací Vojenské policie (SOG) vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení systematizovaných míst starších inspektorů – OSOBNÍ OCHRANA VVIP

2. 4. 2008 – Velitel Útvaru speciálních operací Vojenské policie (SOG) vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení systematizovaných míst starších inspektorů zásahové skupiny.

4. 12. 2008 – Velitel Útvaru speciálních operací Vojenské policie

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systematizovaných míst starších inspektorů – osobní ochrana VVIP.

26. 9. 2007 – Velitel Útvaru speciálních operací Vojenské policie (S.O.G.) vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení systematizovaných míst starších inspektorů – osobní ochrana VVIP

Zdroj: dokument Čt o SOGu