Mise

Jednotka byla nasazována od roku 2003 v misích AČR nebo v samostatných operacích. První bojová mise SOGU proběhla v Helmandu.

2003

Irák

 • Ochrana kontingentu 7. polní nemocnice v Bagdádu při české misi OCPA.
 • Ochrana velvyslanectví v Bagdádu.
 • Součást kontingentu VP v Basře.

Následně se jednotka SOG stala součástí jednotky kontingentu Vojenské policie v jižní provincii Basra.


Kuvajt

 • Ochrana českého velvyslanectví
 • Ochrana velvyslankyně Jany Hybáškové

Nadpraporčíkovi Jiřímu Schampsovi je zavázána i bývalá velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková, na jejíž bezpečí dohlížel v době vrcholící koaliční války s Irákem v roce 2003.
„On i jeho kolegové byli mimořádně schopní a taktní. Dlouho jsem se vyrovnávala s vědomím, že jsou ochotni při útoku na nás zemřít, jen abychom já či mé dcery Barbora s Alžbětou mohly žít. Nikdy to Regimu (Schamsova přezdívka) nezapomeneme,“ svěřuje se Hybášková.

Zdroj: IDnes
5


2004

Irák

 • Ochrana britského premiéra T. Balira.

2005

Kosovo

 • Sběr zpravodajských informací (pouze část SOGu).
 • Osobní ochrana velitele brigády Střed v misi KFOR.

Irák


2006

Kosovo

 • Osobní ochrana velitele brigády Střed v misi KFOR.

Irák

 • ?

Afghánistán

 • ? zatím se nepodařilo dohledat, ale na oficiálních stránkách SOGu je zmínka o nasazení.

2007

Kosovo

 • ?

Afghánistán

Mise ISAF v provincii Helmand (několik těžce raněnách, jeden mrtvý).  Hlavní úkoly mají elitní vojáci plnit v okolí britského tábora Bastion a městech Gereshk a Lashkargah. Zatím nepotvrzenou informací tak zůstává, že by čeští vojáci měli osobně chránit velitele britských sil v Afghánistánu.

Na jihu Afghánistánu v provincii Helmand působila od května 2007 skupina pro speciální
operace Vojenské policie (SOG VP) , která v rámci mise ISAF plnila úkoly ve spolupráci s Velkou Británií konkrétně s 12. mechanizovanou brigádou, 2nd Battalion The Mercian Regiment.

SOG byl evidentně dislokován na FOB Price, kde sídlili Britové a Dánové. V médiích se objevila informace o tom, že incident ve městě Gereshk, při kterém zahynul Milan Štěrba, proběhl ve vzdálenosti cca 150 metrů od základny.

Zvětšit mapu

V Hílmandu pracovaly v letech 2007 a 2008 celkem tři kontingenty skupiny speciálních operací Vojenské policie.

Článek o misi v Afghánistánu.

1. kontingent SOG působil v operaci od května 2007  - do října 2007
 • v počtu 35 osob
2. kontingent SOG působil v operaci od října 2007
Úkolem těchto kontingentů bylo provádět operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu, společně s přidělenými jednotkami Afghánské národní armády, podílet se na jejich výcviku a podporovat výcvik jednotek
Afghánské národní policie.

„Mediální spekulace“ o problémech se podle mluvčího Vojenské policie týkají pouze druhého kontingentu SOG. Na internetových diskusních fórech se přitom přibližně v polovině loňského roku začaly objevovat informace, že tento kontingent odmítl splnit některé úkoly, a byl proto využíván převážně ke strážní službě.

Mezi vojáky jednotky byl ale i praporčík Milan Štěrba, který zahynul loni v březnu poté, co na jeho vozidlo zaútočil sebevražedný atentátník.

Zdroj: lidovky.cz

V roce 2007 působilo v rámci obou kontingentů celkem cca 70 osob.

„Do Hílmandu jsme vyjeli s Brity. Ti nás také vycvičili. Když se ale stáhli, tak jsme přešli pod Dány. Ti nevěděli, co s námi. Chtěli například, aby dvanáct našich bojovníků patrolovalo v zelené zóně, kam běžně chodí až padesát vojáků. To by všichni umřeli během půl hodiny. Na takové věci se samozřejmě nekývalo. Nemůžete ty lidi nechat zabít jen proto, aby se vyhovělo spojencům,“ vysvětlil problémy v komunikaci voják.

Zdroj:natoactual.cz

… přímá spolupráce probíhala pouze s Green Barets (ODA) a to jak v Helmandu tak i v Logaru. (ješte před misí v AFG proběhlo v ČR společné cvičení s ODA týmem dislokovaným v Německu)
Za působení v Logaru byli v týmu ODA i spolupracující „poradci“ od Seals, kteří sledovali naši činnost a posílali hodnocení na „společné velitelství spec. operací US a kdovíkam ještě. Ať to zní jakkoliv vychloubačsky, SOG byl po několika takových společných akcích pod drobnohledm, velmi pozitivně hodnocen a američané začali nadále plně počítat s naší účastí v dalších operacích.
Po cca třech měsících bylo SOGu nabídnuto přejít přímo pod operační velení SOCOMu ( stává se velmi zřídka, že by SOCOM požádal o přesunutí cizí jednotky do svých operačních struktur) …
Zdroj:armyforum.cz


2008

Afghánistán

2. kontingent SOG působil v operaci do srpna 2008

 • v počtu do 35 osob

po ukončení změn (myslím, že se jedná o odvolání velitele a dvou důstojníků), v průběhu měsíce září 2008 byl 3. kontingent přesunut do Lógaru.

3. kontingent SOG působil v operaci  od září 2008 - do listopadu 2008

 • v počtu 23 osob

Kontingent byl dislokován na  na FOB Shank nedaleko Pul-i-Alam (Joint base of Czech PRT and US TF Apache)  v provincii Lógar, kde ve spolupráci s US SF(The SOG unit reinforced an American Quick Reaction Forces (QRF) and cooperated with two members of the Czech Forward Air Control) prováděla taktické úderné operace proti povstaleckým silám a mentoring Afghánské národní armády při bezpečnostních akcích. V listopadu 2008 a v souladu s rozhodnutím vlády ČR byl stažen zpět do České republiky.


Zvětšit mapu

Mise ISAF v Afghánistánu v provincii Logar – likvidace Talibanu, ostřelujícího základnu s českým PRT. Vyhledávání výrobců IED (Iveco najetí na IED) – Popsal jsem pár detailů.


2009

 • Ukončení misí.

3. kontingent
AČR ISAF SOG ukončil plnění operačního úkolu v měsíci listopadu 2008 a v souladu s rozhodnutím vlády ČR byl do konce února 2009 stažen zpět do ČR.

Původní záměr: V dubnu 2008 bude nasazen v provincii Helmand 3. a zároveň také poslední kontingent tvořený příslušníky SOG. Pak dojde k vyhodnocení celé mise a samozřejmě také k realizaci nových poznatků. Vojáci si budou muset odpočinout.


mapa-afganistan

Zdroje: armyfórum, Wikipedia, rozhovory se členy SOG