Výcvik

Ve výstavbě

Video z výcviku

Základní komunikace při zásahu se vede v angličtině. V budoucnu mělo být získání minimálně STANAG 1 z angličtiny povinné pro službu v SOG.
STANAG 1 je jazyková zkouška testující dovednosti při poslechu s nutností porozumění, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na základní úrovni.

Medici měli odborné zdravotnické vzdělání v České republice, tak mimo ni, ale před výjezdem do mise v Helmandu strávili rok na záchrance hlavního města Prahy.

Jednotka měla k dispozici i potápěče, kteří absolvovali speciální výcvik v severní Africe.

Pardubice 2002

Operace „Embassy“ 2002

Operace MC Tour 2002 11.-12.9. česko-německé cvičení MC TOUR 2002 v Doupovských Horách – Hradiště

Operace „BOSS“ – SOG tehdy střežil ministra Tvrdíka(? chybí informace)

Operace „Pinochio“ 2003

Operace „Afghánistán“ 2003

Hostage – cvičení v Kosovu zaměřené na záchranu osob zadržovaných jako rukojmí