Reakce bývalých příslušníků Speciálního oddělení na článek uveřejněný v MF Dnes 6.12.2011

Toto je oficiální stanovisko bývalých příslušníků Speciálního oddělení, které oficiálně zastřešil p. Němec – bývalý velitel tohoto oddělení.

Reakce na článek „Muži z elitní armádní jednotky SOG jdou
k soudu“ uveřejněný 6. 12. 2011 v deníku MF Dnes

Praha, 8. prosince 2011 – V článku zveřejněném dne 6. 12. 2011 v deníku MF Dnes
byla uvedena řada nepravdivých tvrzení, která jsou dlouhodobě zveřejňována s cílem
zdiskreditovat příslušníky Útvaru speciálních operací Vojenské policie SOG. Tato tvrzení
poškozují vojáky SOG, kteří svoje úkoly plnili s profesionálním nasazením, a během přímých
bojových operací byl jeden z nich zabit a další dva byli velmi těžce zraněni s doživotními
následky.

Článek je součástí negativní kampaně vedené proti SOG současným vedením Vojenské
policie (VP). Důvodem je zrušení plně funkční jednotky v červnu 2009 z doposud
neobjasněných důvodů a snahou tento krok odůvodnit dodatečnou diskreditací příslušníků
útvaru. Několik hodin po nástupu generála Ložka do funkce náčelníka VP dne 9. dubna 2009
bylo velení SOG odvoláno z funkcí podle § 15 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
bez udání důvodu a bylo převeleno na Hlavní velitelství Vojenské policie na odbor policejní
přípravy a výcviku.

O postoji VP k jednotce SOG svědčí i to, že z pietního místa v prostorách velitelství VP
byl odstraněn portrét poručíka in memoriam Milana Štěrby, příslušníka SOG, zesnulého při
plnění bojové operace v Afghánistánu v roce 2008. Dalším podobným krokem je vynechání
jakékoli zmínky o jednotce v knize, kterou VP vydala ke svému dvacetiletému výročí.

V článku bylo uvedeno, že jednotka SOG „nechvalně proslula tím, že nechala spojence
v nejprudších bojích na holičkách“. Toto tvrzení není pravdivé. Jednotka spadala pod
přímé britské velení. Pokud by došlo k podobnému pochybení, britské velení by takovou
skutečnost řešilo na úrovni vrchního velení AČR. Nic takového se nikdy nestalo, naopak
v reportáži ČT na podobné téma odvysílané letos v říjnu, daný fakt odmítl i mluvčí MO.
Ze strany spojeneckých velitelů byl SOG hodnocen vždy kladně, zejména pro svůj přístup
k plnění úkolů, obětavost a nasazení. Za toto jednání byli příslušníci mnohokrát oceněni jak
v zahraničí, tak i po návratu do vlasti (medaile prezidenta republiky Za hrdinství, záslužné
kříže MO). Kladně bylo hodnoceno i působení jednotky v nejen v Afghánistánu, ale i v Iráku
a Kosovu. Stěží lze také tvrdit, že by jednotka čelící problémům s velením a zbabělostí
mohla být vyslána rozhodnutím MO do Lógaru s úkolem zajistit zvýšení bezpečnosti českých
kontingentů PRT.

Článek v MF Dnes dále uvádí, že pro SOG „neexistovala žádná omezení“ pro nákupy zbraní
a vybavení. Toto není pravda. Pro SOG v tomto směru platily standardní postupy pro nákup
vojenského materiálu, jako pro všechny ostatní útvary AČR. Jistá výjimka platí pro určité
složky MO – jako je např. vojenské zpravodajství.

Článek informuje o nejasnostech při „téměř dohodnutém mnohamilionovém kontraktu
na koupi stanů“. Toto tvrzení je opět zcela nepravdivé. Nákupy stanů byly pořízeny
prostřednictvím akvizičního pracoviště HVVP, které bylo přímo podřízeno generálu Ložkovi.

Toto pracoviště nijak nesouviselo s jednotkou SOG a realizovalo nákupy pro celou VP.
V době, kdy se tyto, v článku zmiňované, nákupy realizovaly, byl SOG již v likvidaci a
nebylo s útvarem počítáno do žádných akvizičních akcí. Po nástupu generála Ložka do funkce
se pro SOG již nerealizoval žádný nákup.

Zcela nepravdivě jsou v článku zmiňovány „úpravy terénních vozů k převozu služebních
psů“. Psi využívaní jednotkou SOG, pocházeli ze základny v Grabštejně, která dodávala i
veškeré pro psy potřebné vybavení. Úzce specializované profese, jako např. psovodi nebo
letečtí návodčí, nespadali pod SOG, nebyli v jejich „tabulkových“ místech, tudíž jednotka
nemohla objednávat jakékoliv vybavení související s výkonem jejich služby. Veškeré
vybavení takových specialistů bylo nakupováno a pocházelo z jejich domovských útvarů.

Článek rovněž poukazuje na „soukromé odstřelovací akce“, na které někteří vojáci vyráželi v
noci – toto se nikdy nestalo. SOG prováděl bojové operace na základě konkrétního požadavku
britského velení. Následně byl vydán bojový rozkaz velitele českého kontingentu. Pouze na
základě splnění těchto podmínek mohl SOG provést bojovou operaci. O veškerých aktivitách
SOG bylo okamžitě informováno společné operační centrum AČR a to i v průběhu bojových
operací. Z toho jasně vyplývá, že bylo nemožné bez předchozího souhlasu velení opustit
základnu z jakéhokoliv důvodu.

Článek uvádí, že je obviněno 13 bývalých vojáků SOG – opět jde o nepravdivou informaci.
K dnešnímu dni jsou obviněni 2 příslušníci SOG v kauze, která nesouvisí s nákupem zbraní a
vojenského materiálu pro jednotku SOG.

Lumír Němec,

bývalý náčelník speciálního oddělení Útvaru speciálních operací Vojenské policie SOG.

Kontakt: sogdefence@gmail.com .

PDF verze prohlášení